ĐĂK NÔNG _ PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI - BS.CKI HUỲNH VINH TIỀN


Phòng Khám Chuyên Khoa Nội Bs.Tiền do BS.CKI Huỳnh Vinh Tiền trực tiếp phụ trách chuyên môn.

Bác sĩ Huỳnh Vinh Tiền là BS.CKI Nội tổng quát,Bs. Tiền có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị nội khoa.
Phòng khám chuyên điều trị các bệnh nội khoa người lớn và trẻ em, xét nghiệm, siêu âm màu, điện tâm đồ...

Thông tin  Phòng Khám Chuyên Khoa Nội BS. Huỳnh Vinh Tiền:
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Nghĩa Đức, Gia Nghĩa, Đăk Nông.
- Số điện thoại liên hệ: 0983.754.563
- Thời gian làm việc: Sáng 11h30 đến 12h00, Chiều 17h00-18h00

 

Phòng khám BS. Tiền hiện đang sử dụng phần mềm quản lý phòng khám Ketoa.vn phiên bản online từ năm 2024.

#phanmemquanlyphongkhamchuyenkhoanoi
#phanmemchuyenkhoanoitongquat #malienthong
#phanmemkedondientu #lienthongdonthuocquocgia #phongkhamnoidacknong

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia
Xem thêm, Demo