• Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia

Triển khai phần mềm quản lý phòng khám cho bác sĩ Lê Văn Việt

Phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn vừa triển khai hệ thống phần mềm cho bác sĩ CKI Lê Văn Việt (công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy). Bác sĩ Việt chuyên khám bệnh nội tổng quát, phòng khám đặt tại khu vực Tây Thạnh - Tân Bình qua quá trình sử dụng thử đã nhận thấy phần mềm có nhiều ưu điểm so với các phần mềm tương tự của đồng nghiệp phát triển hoặc phần mềm Bảo Phi (mà bác sĩ Việt đã từng sử dụng) nên quyết định mua bản quyền offline.

Phòng khám bác sĩ Việt chỉ có hệ thống wifi sẵn có và nhà thuốc trong phòng mạch. Bác sĩ Việt sử dụng phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn để đồng thời quản lý dược và thu ngân. Bác sĩ Việt rất vui vì phần mềm quản lý phòng khám có thể dễ dàng hoạt động thông qua mạng LAN, vì vậy mỗi khi bác sĩ kê toa, ngay lập tức bên bộ phận dược có thể mở toa thuốc và chuẩn bị bán thuốc cho bệnh nhân. Đồng thời có thể lập hoá đơn toa thuốc nhanh chóng và tổng hợp báo cáo hằng tháng.

Bác sĩ Việt hi vọng có thể giới thiệu phần mềm tiện ích đến với các bạn đồng nghiệp cùng sử dụng.