khach hang

Phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn vừa triển khai hệ thống phần mềm cho bác sĩ CKI Lê Văn Việt (công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy). Bác sĩ Việt chuyên khám bệnh nội tổng quát, phòng khám đặt tại khu vực Tây Thạnh - Tân Bình qua quá trình sử dụng thử đã nhận thấy phần mềm có nhiều ưu điểm so với các phần mềm tương tự của đồng nghiệp phát triển hoặc phần m .....