PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TẮC CHƠN


Phòng y học cổ truyền đặt tại chùa Pháp Thạnh do Thầy Thích Trung Bổn trực tiếp thăm khám 

Địa chỉ: 304/106/170 Nguyễn Duy, P9, Q8

Phòng khám sử dụng phiên bản offline phần mềm quản lý phòng khám y học cổ truyền ketoa.vn từ năm 2016.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo