PHÒNG KHÁM NỘI THẦN KINH


Bác sĩ CKII Đàm Thị Cẩm Linh - Bệnh viện nhân dân 115 

Địa chỉ: 102 Hiệp Nhất, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Bác sĩ khoa Bệnh Lý mạch máu não từ 2007 đến nay

Phòng khám sử dụng phiên bản offline phần mềm quản lý phòng khám nội thần kinh ketoa.vn từ năm 2016.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo