PHÒNG KHÁM HIỀN THƠ - BS CKII NGUYỄN THỊ THANH THƠ


Địa chỉ: KDC GreenLife 13C Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh, TP HCM 

Phòng khám Da Liễu Hiền Thơ do bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Thơ - BS Bệnh viện Da liễu TP HCM phụ trách. Phòng khám sử dụng phiên bản offline chuyên nghiệp phần mềm quản lý phòng khám da liễu ketoa.vn từ năm 2020.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo