Phòng khám đông y Vạn Hoa Minh


Địa chỉ: 275 Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2, TP HCM 

Phòng khám do Thạc sĩ BS Nguyễn Trương Minh Thế - Giảng viên đại học Y Dược TP HCM phụ trách. 

Phòng khám sử dụng phiên bản offline phần mềm quản lý phòng khám đông y ketoa.vn từ năm 2020.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo