Phòng khám nội - BS Nguyễn Thành Sơn


Địa chỉ: 143 MẠC THANH ĐẠM - LONG ĐIỀN -  Bà Rịa Vũng Tàu

Phòng khám do BS Nguyễn Thành Sơn phụ trách - chuyên khám bệnh người lớn và trẻ em. 

Phòng khám sử dụng phiên bản online phần mềm quản lý phòng khám nội  ketoa.vn từ năm 2020.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo