PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT - BS.CKII NGUYỄN XUÂN TRÌNH


Địa chỉ: 32/91 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng khám do bác sĩ CKII Nguyễn Xuân Trình phụ trách. 

Phòng khám sử dụng phiên bản offline phần mềm quản lý phòng khám nội tổng quát ketoa.vn từ năm 2020.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo