PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN


Địa chỉ: 9/C4 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Phòng khám do Ths BS Tam và Ths Bs Hiếng phụ trách. 

Phòng khám sử dụng phiên bản offline phần mềm quản lý phòng khám y học cổ truyền ketoa.vn từ năm 2020.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo