PHÒNG KHÁM BS CKI TRƯƠNG HOÀNG TÂM


Địa chỉ: 67 Đường Châu Văn Liêm KV 3 P Châu Văn Liêm Q Ô Môn TP Cần Thơ

Phòng khám do BS CKI Trương Hoàng Tâm phụ trách.

Phòng khám sử dụng phiên bản online phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn từ năm 2020

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo