HÀ NỘI _ PHÒNG KHÁM NHI TÂM AN - THS.BS. NGUYỄN THỊ LOAN


Phòng Khám Nhi Tâm An do Ths.Bs. Nguyễn Thị Loan phụ trách và trực tiếp khám chữa bệnh. Hiện đang công tác tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương
Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

Phòng Khám Nhi Tâm An sử dụng phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn phiên bản Online từ năm 2022

#phanmemquanlyphongkhamchuyenkhoanhi

#phanmemquanlyphongkhamnoinhi

#phongkhamtamducdalienthongdonthuocquocgia

#phanmemlienthongdonthuocquocgia

#kedondientu #lienthongdonthuocquocgia #phongkhamnhitaman #nhitrunguong

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia
Xem thêm, Demo