PHÒNG KHÁM DFK - DR.FOR KIDS CHUYÊN KHOA NHI & TAI MŨI HỌNG


Phòng Khám DFK - DR.FOR KIDS do BS. Trần Xuân Tuấn CKII Nhi khoa và Bs. Đỗ Trung Toàn CKII Tai-Mũi-Họng phụ trách. Chuyên khám, điều trị và tư vấn các bệnh lý nhi khoa Nhi & Tai Mũi Họng, tư vấn dinh dưỡng, xét nghiệm vi chất....
Địa chỉ: Tổ 9, P. Trưng Vương, T.P Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Khám DFK - Dr.For Kids sử dụng phần mềm quản lý phòng khám ketoa.vn phiên bản Online từ năm 2022.

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa thuốc rất nhanh và thông minh bằng click
  • Hiệu quả: In toa thuốc đẹp và chuyên nghiệp, thống kê báo cáo đầy đủ
  • Chuyên nghiệp: Quản lý phòng mạch chuyên dụng với đầy đủ tính năng
Xem thêm, Demo