PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BS. QUÝ - BS THƯỢNG DŨNG - TỈNH BÌNH ĐỊNH


Phòng Khám nội tổng quát do Bs.Quý - Bs.Thượng Dũng khám và điều trị. Hiện bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh bình định.

Phòng khám hiện đang sử dụng phần mềm ketoa.vn Từ tháng 05/2023.

Thông  tin liên hệ phòng  khám:

Địa chỉ: 80 Nguyễn Diệu, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 0909 01 03 07 

Thời gian khám: Sáng từ 7h00-11h30, Chiều từ 05h00 - 08h30

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia
Xem thêm, Demo