hung

2 Quang Trung

qk

qkclinic

abcde

fds

phong khám khánh phương

40 lâm văn bền

TMT

Phat Dang Van

369 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy hòa, Phú yên

  • Tiện dụng: Không cần cài đặt, chỉ vài bước đơn giản để bắt đầu sử dụng
  • Nhanh chóng: Kê toa nhanh chóng, copy sử dụng lại toa cũ, toa mẫu
  • Hiệu quả: Lịch sử khám bệnh của bệnh nhân, thống kê doanh thu, lợi nhuận
  • Chuyên nghiệp: Toa thuốc theo chuẩn BYT, liên thông đơn thuốc quốc gia
Xem thêm, Demo