tai lieu tham khao

Công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò tích cực không những trong đời sống hằng ngày mà còn trong nghiên cứu và sáng tạo khoa học. Trong y học cũng vậy, dần dần việc học tập và nghiên cứu của các bác sĩ phụ thuộc nhiều vào nguồn cung vô tận từ internet. Xin giới thiệu với các bác sĩ hai nguồn thông tin tiêu buổi để tham khảo: YOUTOBE GS Nguyễn Văn Tuấ .....